maanantai 27. huhtikuuta 2009

Kurssikuvaus

Luennoilla perehdytään ympäristö-ja maataiteen historian, käsitteistöön, työmuotoihin ja materiaaleihin.
Environment-art blogista on mahdollista saada luentomateriaalia, keskustella kurssin aiheista ja esittää työprosessinsa kulku.

Jokainen opiskelija pitää kurssin ajan henkilökohtaista työpäivä/luonnoskirjaa, jonka tulee sisältää työskentelyprosessit ja luentomuistiinpanot. Prosessinkuvaus voi olla digitaalisessa muodossa.

Työskentelyssä hyödynnetään Helsingin paikallishistoriaa, paikallista luontoa ja maisemaa.

Oppimisympäristöinä toimivat Helsingin kaupunki, koulun ympäristö/piha, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto ja Helsingin romuttamo.

Tehtävä 1

Teht. 1A. Oman tilan havainnointi (koulu ympäristökasvattajana). Tilan ja tunnelman muutos kouluympäristössä, miten asiat voisivat olla toisin (esim. jos joku toinen kansa hallitsisi Suomea, ilmasto olisi trooppinen, miltä kaikki näyttäisi?)Oppilaat ottavat yleiskuvan valitsemastaan paikasta koulun ympäristössä, joka tulostetaan A3 paperille. Lehtikuvia sekä muita valokuvia ja omia käsintehtyjä kuvia käyttäen luodaan uusi kuva, jossa näkyy ympäristön muutos. (5x75min)

Teht. 1B. Tutustutaan kaavoituksen prosesseihin, miten se muuttaa luonnon ympäristöjä sekä ihmisen tilaa (www.virtualhelsinki.fi). Oppilaat osallistuvat Second Lifeen (Teen Second Life) tehden vertailua Second Lifen ja reaalimaailman tilojen, kaavoituksen ja liikkumisen välillä. (3x75min)

Tehtävä 2

Teht. 2. Arkkitehtuuri ja ihminen. Miten arkkitehtuuri vaikuttaa oloomme? Tehtävänä suunnitella parannus koulun pihaan. Havainnoidaan ja tutkitaan koulun ympäristöä piirroksin ja valokuvin. Käydään läpi pohjapiirros, leikkaus, julkisivu, mittakaava. Oppilaat rakentavat pienoismallin koulun pihasta, joka suunnitellaan oppilaiden omien tarpeiden ja ideoiden mukaan. (4x75min)

Tehtävä 3

Teht.3 Romunjalostuksen peruskäsitteet Keräily –ja metsästys kulttuurissa ihminen löysi oudolla tavalla kiehtovan puunoksan tai meren hioman kiven. Romutaide ajoittuu teollisen yhteiskunnan kehittymiseen ja sen tuottamiin esineisiin. Vierailu Helsingin romuttamolle, josta opiskelijat keräävät teosmateriaalin. (vierailuun varattu 5 tuntia, työskentely 4x75min)

Tehtävä 4

Teht .4  Maataide.

Tunnilla tutustutaan maataiteen lähtökotiin ja elementteihin (sommitteluperiaatteet, perusmuodot, symbolit, tekniset toteutustavat). Opiskelu tapahtuu kaikille yhteisinä luentoina ja työskentelynä. Virikkeenä teoksille Andy Goldsworthyn Rivers and Tides -dokumentti.

-Kaikkia luonnosta löytyviä materiaaleja (kasvit, kävyt, luut, kivet, oksat, roskat jne) kasataan uusiksi kokonaisuuksiksi tai järjestetään ominaisuuksien mukaan (koko, muoto, väri, kovuus/pehmeys).

-Tilataideteos sisätiloihin (aulat, käytävät tms) luonnonmateriaaleista ryhmätyötehtävänä

-Maataideteos “jätemaavuoreen” Paikkakuntaa rumentavien, joskus tosin lyhytaikaisten maa –ja jätekasojen “maisemointi”. (5x75min)

Kirjallisuus ja linkit


Oheiskirjallisuus / valittavia artikkeleita:

Sepänmaa, Yrjö (toim.) 1994. Alligaattorin hymy.

Arkkitehtuurin ABC: löytöretki rakennettuun ympäristöön

(toim. Heini Korpelainen, Hille Kaukonen, Jaana Räsänen) 2004


Linkkilista

http://www.yts.fi/ymparistotaide/index_html

Ympäristötaiteen säätiö (YTS) toimii ympäristötaiteen edistäjänä, tukijana ja aloitteentekijänä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.


http://www.environmentalart.net/

Ympäristötaide verkossa. Finnish Environmental Art and Site Specific Art.


http://naturearteducation.org/

Research Group on Arts-based Environmental Education wants to increase our knowledge of the added value of employing artistic methods in the context of education about nature, develop new methods and concepts for arts-based environmental education and act as a platform for sharing information and practices.